Kiedy możemy napisać sprzeciw od nakazu zapłaty pożyczki?

Niespłacenie pożyczki w terminie, prędzej czy później może doprowadzić do podjęcia przez wierzyciela bardziej zdecydowanych kroków. Gdy próby egzekwowania należności zabrnęły na etap windykacji terenowej, należy spodziewać się tego, że w najbliższym czasie otrzymamy nakaz zapłaty. Co zrobić, gdy do tego dojdzie i czy warto wyrażać wówczas sprzeciw?

Nakaz zapłaty pożyczki – jaka jest jego moc prawna?

Zadłużenie egzekwowane w nieskuteczny sposób, w większości przypadków w pierwszej kolejności trafia do e-Sądu, który w dużej mierze zajmuje się sprawami wierzytelności. Warto jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że prowadzi on działanie jedynie upominawcze i zajmuje się sprawami wyłącznie mało złożonymi, w których nie ma konieczności szczegółowego rozpatrywania dowodów. Zakładając sprawę w e-Sądzie, musimy pokrótce opisać sprawę i wymienić dowody, które świadczą na naszą korzyść, jak umowa pożyczki czy wezwanie do zapłaty (nie musimy ich jednak załączać). W związku z tym, instytucja ta nie zawsze będzie miała rzeczywisty pogląd na sytuację, co nie jest dziwne, jako że często dysponuje ona argumentami wyłącznie jednej strony sporu. Zwykle taka sprawa kończy się niekorzystnie dla dłużnika, dlatego też prawo przewiduje możliwość ustosunkowania się go do nakazu za pomocą sprzeciwu, w którym przedstawi on oraz uargumentuje swoje stanowisko w tej sprawie. Wniesienie sprzeciwu prowadzić będzie do regularnej rozprawy sądowej.

W jaki sposób napisać sprzeciw od nakazu zapłaty?

Skuteczność sprzeciwu nie jest uzależniona wyłącznie od słuszności powodów, lecz także od strony formalnej pisma. Konieczne będzie sprawdzenie, w jaki sposób takie pismo powinno wyglądać, w jakim terminie należy je złożyć oraz w jaki sposób uargumentować naszą postawę. Najlepiej posłużyć się gotowym formularzem, który jest dostępny w biuletynie informacji publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości. Dłużnik ma na to 14 dni od daty otrzymania nakazu zapłaty, a czynność ta powinna być wykonana w formie listownej w dwóch kopiach – dla sądu oraz dla wierzyciela (pismo takie najlepiej wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru). Złożenie sprzeciwu nie jest płatne, a dłużnik musi ponieść jedynie koszty wysyłki. Dla sądu kluczowe będzie stosowne uzasadnienie sprzeciwu, gdy tylko zachowany został wymóg złożenia sprzeciwu w wyznaczonym terminie.

Czy wniesienie takiego sprzeciwu jest skuteczne?

Wniesienie sprzeciwu spowoduje anulowanie nakazu zapłaty oraz skierowanie go na drogę postępowania w sądzie ogólnym. Dłużnik będzie miał tam możliwość przedstawienia swojej sytuacji i wskazania powodów, dla których pożyczka nie była spłacana. W sądowym postępowaniu ogólnym wierzyciel musi powołać się na konkretne dowody i przedstawić w formie materialnej te, które zostały wymienione we wniosku do e-Sądu. Jeżeli nie zrobi tego w przeciągu 7 dni, sąd może umorzyć postępowanie do czasu, aż zbierze wszystkie wymagane dokumenty. Sprzeciw będzie uznany za słuszny jedynie wówczas, gdy dług nie powstał z winy rzekomego, uwzględnionego w dokumentach pożyczkobiorcy albo wysokość długu została naliczona niesłusznie, a nawet nielegalnie.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*