Jak obliczyć odsetki od pożyczki?

Decydując się na wzięcie pożyczki, trzeba liczyć się z jej spłatą. To oczywiste dla wszystkich, jednak wiele osób nie do końca zdaje sobie sprawę z kosztów pożyczki i nie umie samodzielnie obliczyć odsetek. Warto wiedzieć, jak się oblicza odsetki, aby potwierdzić, że w proponowanej przez instytucje parabankowe pożyczce wyliczone koszty zgadzają się z oprocentowaniem.

Jak obliczyć odsetki?

Odsetki to koszt pożyczki lub kredytu wyrażony procentowo w skali roku. Odsetki oblicza się od kapitału kredytu lub pożyczki, który pozostał do spłaty w danym miesiącu. To pierwsza trudność w obliczaniu odsetek – choć są one wyrażone w skali rocznej, to trzeba wyliczyć je w skali miesięcznej, bo właśnie raz na miesiąc spłaca się zobowiązanie. Kolejny haczyk dotyczy nierównej liczby dni w miesiącach – obliczając odsetki bank czy instytucja pozabankowa bierze pod uwagę, czy miesiąc ma 28, 30 czy 31 dni. Im więcej dni, tym wyższe odsetki. Do standardowych obliczeń przyjmuje się, że rok ma 365 dni, nie uznaje się lat przestępnych. Kredyty  w bankach mają opcję rat równych lub malejących, co ma znaczenie w obliczeniach odsetek, bo kredyty są zaciągane niejednokrotnie na długi czas. Jeśli chodzi o pożyczki, to czas spłaty wynosi maksymalnie kilka lat i oferowane są jedynie równe raty. Ogólny wzór do obliczenia odsetek przedstawia się następująco:

Kwota kredytu x oprocentowanie (w formie ułamka, czyli na przykład dla 5% – 0,05) x liczba dni w miesiącu / 365 (liczba dni w roku) = odsetki w skali miesiąca

Zatem przykładowo, bierzemy pożyczkę na 1000 złotych, oprocentowanie wynosi 8%. Pożyczamy w lipcu, ile zapłacimy odsetek w sierpniu? Obliczmy:

1000 x 0,08 x 31 / 365 = 6,79 złotych.

Koszty pozaodsetkowe

Należy pamiętać, że odsetki to tylko część kosztów pożyczki. Do tego trzeba doliczyć ubezpieczenie, prowizje, koszty związane z udzielaniem pożyczki itd. Dopiero dodanie kwoty pożyczki, całości odsetek do spłaty w danym czasie oraz kosztów pozaodsetkowych da nam pełną kwotę do spłaty. Koszty pozaodsetkowe także mogą być wyrażone procentowo. Jak obliczyć koszty pozaodsetkowe, jeśli mamy podaną ich wartość procentową w stosunku do całości kwoty pożyczki? Używa się do tego wzoru:

(Kwota pożyczki x koszty pozaodsetkowe) + (kwota pożyczki x (liczba dni, na które udzielana jest pożyczka / 365 x 4 x 30%)

Stopa procentowa to tzw. stopa lombardowa, ustalana przez Narodowy Bank Polski. Aktualnie wynosi ona 2,5%. Zatem biorąc pożyczkę na 1000 złotych, przy kosztach pozaodsetkowych na poziomie 25% i okresem spłaty 60 dni, zapłacimy:

(1000 x 0,25) + (1000 x (60/365 x 0,30) = 299,3 złote

Ile mogą wynosić odsetki?

Przepisy prawa określają maksymalną kwotę kosztów odsetkowych oraz pozaodsetkowych. Oprocentowanie maksymalne pożyczki może wynosić czterokrotność stopy lombardowej, czyli aktualnie – 10 procent. Jeśli chodzi o koszty pozaodsetkowe to mogą one wynosić maksymalnie do 25% pożyczki – zatem w przykładzie powyżej obliczyliśmy maksymalną kwotę pozaodsetkowych kosztów dla kwoty pożyczki 1000 złotych zaciągniętej na 60 dni.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*